Economania.nl & Bosminator.nl - Economie in jouw tempo...

Economie - lessen & uitleg

PTO 4

Het laatste PTO van dit schooljaar gaat over hoofdstuk 7 en 8. Ruilen over de tijd (levensloop) en welvaart.

Enne...denk aan ons geheim!


Gouden Tips:

 • Grafiek over levensloop aflezen die gaat over inkomsten en uitgaven
 • Het begrip ruilen over de tijd uitleggen bij o.a. lenen en sparen
 • Stroomgrootheden en voorraadgrootheden onderscheiden
 • scholing
 • nominale en reële rente
 • inflatie
 • sociale zekerheid
 • economische groei en krimp
 • conjunctuur(golf)
 • productiefactoren
 • productiesectoren
 • nivelleren en denivelleren
 • progressief belastingstelsel
 • Lorenzcurve


Kijk eventueel nog even naar de Powerpoint bij H7 en H8.

Succes met leren!!


Klik HIER voor het PTO boekje