Economania.nl & Bosminator.nl - Economie in jouw tempo...

Economie - lessen & uitleg

PTO3

Op deze pagina komen de gouden tips ter voorbereiding van PTO3. Hou deze pagina dus goed in de gaten!


GOUDEN TIPS

 • Begrijpen hoe een balans werkt en ontbrekende gegevens invullen.
 • Verschillende soorten activa kennen.
 • Verschillende balansposten kennen (inventaris, debiteuren,crediteuren etcetera).
 • Leningen
 • Rente en aflossing berekenen.
 • Verschillende kosten kennen, denk ook aan variabele kosten en vaste (of constante) kosten.
 • Je moet een grafiek kunnen aflezen waarin de kosten en opbrengsten worden weergegeven.
 • Rekenen met procenten.
 • Verschillende aspecten van speltheorie. Welke keuzes zullen de partijen maken? Je moet kunnen uitleggen waarom zij dit doen aan de hand van bijvoorbeeld een tabel.
 • Begrippen rondom speltheorie kennen. Je moet bijvoorbeeld weten wat het gevangenendilemma is.
 • Individuele en collectieve belangen
 • Individuele en collectieve goederen.

Vergeet ook ons geheim niet!

KLIK HIER VOOR DE ANTWOORDEN