Economania.nl & Bosminator.nl - Economie in jouw tempo...

Economie - lessen & uitleg

PTO3

Op deze pagina komen de gouden tips ter voorbereiding van PTO3. Hou deze pagina dus goed in de gaten!

GOUDEN TIPS

Aandachtspunten PTO 3 hfd. 5 + par. 6.2 + 6.3
Je weet of je kunt:
- Hoe een balans eruit ziet
- Wat je kunt aflezen uit een balans
- Waarom een balans in evenwicht is
- Wat het verschil is tussen debiteuren en crediteuren
- Verschillende soorten vreemd vermogen benoemen
- Kenmerken van verschillende ondernemingsvormen (eenmanszaak, vof, bv en nv) benoemen
- Rente berekenen over een lening (rekeninghoudend met aflossingen)
- De solvabiliteit van een bedrijf berekenen
- Hoe de solvabiliteit van een bedrijf verbeterd kan worden
- De waarde van een kapitaalgoed (bedrijfspand, -auto enz.) berekenen rekeninghoudend met de afschrijving
- Wanneer er sprake is van externe effecten (zowel positief als negatief)
- Kenmerken collectieve, quasi-collectieve en individuele goederen benoemen
- Uit welke onderdelen de collectieve en de individuele sector bestaan


Vergeet ook ons geheim niet!

KLIK HIER VOOR DE ANTWOORDEN