Economania.nl & Bosminator.nl - Economie in jouw tempo...

Economie - lessen & uitleg

Hoofdstuk 8


KLIK HIER VOOR DE AANTEKENINGEN VAN MENEER ROSKAM

Ik heb nog een tweetal samenvattingen gevonden uit een andere methode. Je kunt deze ook eens bekijken...wie weet vind je het prettig leren.

Klik hier voor de samenvatting van Economisch bekeken over dezelfde onderwerpen als H7 en H8

Tips:

Hieronder kun je het proeftentamen nog downloaden inclusief de antwoorden. Het format ervan is in hoge mate hetzelfde als het tentamen van aanstaande maandag, maar dit betekent niet dat het precies hetzelfde zal zijn.

Maak alle opgaven nauwkeurig en vergeet niet dat je punten gaat missen als je berekeningen niet opschrijft.

Bij het berekenen van belasting ronden we altijd af in het voordeel van degene die belasting moet betalen. Dus 675,99 wordt 675. Dit noemen we ook wel afkappen want je laat gewoon alles achter de komma weg.

Verder viel mij op dat er in vraag 11 geen goed antwoord in de MKV stond. Ik heb in de uitwerking de letter vervangen door het goede bedrag.  

Veel succes met de voorbereiding en sterkte aanstaande maandag.

KLIK HIER VOOR HET PROEFTENTAMEN

KLIK HIER VOOR DE ANTWOORDEN

KLIK HIER VOOR EEN INVULBLAD