Economania.nl & Bosminator.nl - Economie in jouw tempo...

Economie - lessen & uitleg

PTA 3

PLANNER

KLIK HIER VOOR DE PLANNER VAN PERIODE 3


In het laatste PTA komen de volgende onderdelen aan bod:

Hoofdstuk 7 en 8 plus procentsommen


Je weet of je kunt:
- Drie afspraken op de interne markt benoemen
- Hoe het saldo op de betalingsbalans toe- of afneemt
- Aangeven uit welke drie onderdelen de betalingsbalans bestaat
- Hoe nominale loon en prijs invloed hebben op de koopkracht
- Welke invloed bestedingen (het kopen van goederen en diensten) hebben op de werkgelegenheid
- Welke invloed protectiemaatregelen hebben op prijzen
- Waarom rijke landen protectiemaatregelen invoeren
- Verschillende protectiemaatregelen benoemen en je weet hoe ze worden toegepast
- Rekenen van verkoopprijs naar consumentenprijs en terug
- Wanneer je de formule (nieuw – oud):oud x100 moet toepassen
- Wanneer je de formule (deel:geheel)x100 moet toepassen
- Welke invloed een handelsakkoord heeft op export en dus op de werkgelegenheid
- Welke invloed een groot aanbod heeft op de prijs
- Welke invloed een grote vraag heeft op de prijs
- Wat een monocultuur is en waarom dit een land kwetsbaar maakt
- Waarom er gewerkt wordt met buffervoorraden
- Het verschil tussen noodhulp en structurele hulp benoemen en kunt per soort hulp een voorbeeld benoemen
- Welke kenmerken ontwikkelingslanden hebben
- Het inkomen per hoofd berekenen
- Een Lorenz curve aflezen
- Waarom de Nederlandse overheid graag ontwikkelingshulp combineert met handel
- Waarom de WHO streeft naar vrijhandel
- Welke taken de ECB heeft
Besteed ruimschoots aandacht aan de bovenstaande onderwerpen. Lees na in je boek. Zoek uit hoe het ook al weer in elkaar zit.

Als je bovenstaande onderwerpen echt begrijpt ga je een goed cijfer halen op je toets.

Kijk nog eens extra goed naar de procentsommen (Procentsomblad kun je hieronder nog eens downloaden) die ik in de klas heb uitgedeeld. ;)

Procentenboekje HIER downloaden

Antwoorden van Procentenboekje

KLIK HIER VOOR DE PROEF SO PROCENTSOMMEN OM TE KIJKEN OF JE KLAAR BENT VOOR PTA3

Heb je minder dan 12 goed, oefen dan nog extra en maak het procentenblad hieronder.

Procentsomblad HIER downloaden (antwoorden staan hieronder)


ANTWOORDEN PROCENTSOMBLAD:

1.810,74

2 stijging van 437,6%

3. 37,81

4. 337,45

5.. 43,8%

34. 37,3%

6. 98 leerlingen

7. 1935,75

8. 353.625, hij kan dus stoppen met werken :)

9. 11,45 is de BTW

Kijk dit filmpje hieronder voor de uitleg van het procentenblad


Klik hier om op de website van meneer Katerbarg te komen
HEEL VEEL SUCCES!  Gegroet,   Jeroen Bos