Economania.nl & Bosminator.nl - Economie in jouw tempo...

Economie - lessen & uitleg

PTA 3

Op deze pagina vind je alles wat je kan helpen bij de voorbereiding. Er staan ook weer enkele gouden tips voor de toets.

Houd deze pagina dus goed in de gaten.

Gouden tips

 • Maak de oefentoetsen die je hebt gekregen nog eens en bestudeer het antwoordblad goed.
 • Maak ook de rekenbladzijden 39 en 71 en bestudeer ook deze antwoorden goed.


Onderwerpen die je in de toets kunt verwachten:

 • Er wordt gevraagd naar een aantal begrippen.
 • Je moet stroom- en voorraadgrootheden kunnen benoemen.
 • Er komen verschillende vragen over het principe "Ruilen over de tijd".
 • Reële en nominale rente.
 • Hypotheekvormen.
 • Kosten hypotheek berekenen.
 • Renteopbrengsten en inflatie
 • Percentages berekenen.
 • Verschillende vragen over de rijksbegroting, begrotings- en financieringssaldo.
 • Overheidsschuld
 • Het Nederlandse pensioenstelsel en hoe dit gefinancierd wordt.
 • Sociale verzekeringen.
 • Grijze druk.

En vergeet ons geheim niet!....KLIK HIER VOOR DE ANTWOORDEN