Economania.nl & Bosminator.nl - Economie in jouw tempo...

Economie - lessen & uitleg

EXTRA

Op deze bladzijde vind je gouden tips. Onderaan staan de oefenbladen en uitwerkingen zoals in de les besproken.


Gouden tips voor PTA2

Deze onderwerpen komen in het PTA aan de orde. Zorg dus dat je de nodige informatie (en berekeningen) rond deze onderwerpen kent!

 • Alle begrippen beheersen
 • Arbeidsparticipatie
 • Er wordt een vraag gesteld met een ratio erin. Weet je niet wat een ratio is? Zoek dit even op!
 • Soorten werkloosheid
 • Ruime en krappe arbeidsmarkt
 • Toegevoegde waarde
 • Productiefactoren en beloningen
 • BBP
 • Economische kringloop
 • Betalingsbalans en de lopende rekening
 • Concurrentiepositie van een land
 • Miljoenennota
 • Progressief, degressief en proportioneel belastingtarief
 • Nivelleren en denivelleren
 • Inkomstenbelasting berekenen en ook de heffingskorting berekenen
 • Belastingdruk
 • Arbeidsproductiviteit
 • Productiesectoren en economische structuur van een land

EXTRA TIPS VOOR DE HERKANSERS

 • Conjunctuur en arbeidsmarkt
 • Formele en informele economie
 • Welvaart

En vergeet ons geheim niet.......


KLIK HIER VOOR HET PTA BOEKJE