Economania.nl & Bosminator.nl - Economie in jouw tempo...

Economie - lessen & uitleg

PTO1

Zoals je weet is na de herfstvakantie de eerste toetsweek, oftewel PTO1 (Programma van Toetsing en Overgang 1).

Je moet voor deze week het volgende leren:


Aandachtspunten PTO 1 (hfd. 1 + 2.1 & 2.2)

- Leer alle begrippen goed (uitleggen in eigen woorden + voorbeelden)
- Verschillende soorten behoeften
- Soorten inkomens
- Soorten uitgaven (en hoe deze te herkennen, kenmerken dus)
- Omrekenen van week naar maand (en visa versa)
- Verschil tussen afzet en omzet
- Budgetfunctie opstellen
- Budgetlijn tekenen (stappenplan blz. 15)
- Rekenen met enkelvoudige rente
- Rekenen met samengestelde rente (formule voor de eindwaarde)
- Spaarmotieven
- Leenmotieven
- Rekenen met kredietkosten
- Kredietvormen (kenmerken)