Economania.nl & Bosminator.nl - Economie in jouw tempo...

Economie - lessen & uitleg

HKATERN 2 aanbod

Klik hieronder voor de powerpoint over AANBOD

POWERPOINT

PDF


Hieronder staan een aantal filmpjes om de verschillende onderwerpen uit dit hoofdstuk te verduidelijken:

Wet van de toe- en afnemende meeropbrengsten:https://strato-editor.com/.cm4all/widgetres.php/com.cm4all.wdn.social.Youtube/images/thumbnail.svg


Hieronder twee filmpjes over het tekenen van een vraaglijn en een aanbodlijn.


Filmpje over heel hoofdstuk 2


Na het kijken van deze filmpjes maak je bijvoorbeeld opdracht 48 op blz. 96, of 49 op blz 97 of opdr 51 op blz 98. Kijk meteen na met je antwoordenboekje. LET OP In het antwoordboekje staat een fout bij opdracht 51. De Aanbodlijn start bij een prijs van 150 en niet bij 100.


PROEFTOETS KATERN 2 Hoofdstuk 2 AANBOD

Klik hier voor het oefenblad waarbij je een vraag- en aanbodlijn tekent


Klik hier voor de uitwerkingen van dit oefenblad