Economania.nl & Bosminator.nl - Economie in jouw tempo...

Economie - lessen & uitleg

Toetsen in 3 HAVO

In 3 Havo werken wij met toetsweken. Soms worden er ook praktische opdrachten toegevoegd.


Bij het vak economie zijn de toetsen in klas 3 als volgt:


PERIODE1

Toetsweek 1:

  • Hoofdstuk 1 en Hoofdstuk 2 (paragraaf 2.1 t/m 2.3)


PERIODE2

  • Verslag over bedrijfsidee (telt half keer mee)

Toetsweek 2

  • Hoofdstuk 3 en Hoofdstuk 4


PERIODE 3

  • Hoofdstuk 5 en hoofdstuk 6


PERIODE 4

  • Hoofdstuk 7 en hoofdstuk 8


HET HELE JAAR DOOR VERSPREID

  • Elke leerling maakt een leerblad van een gedeelte van de stof. Dit leerblad is dusdanig gemaakt dat medeleerlingen dit kunnen gebruiken om te leren.(telt half keer mee)


In totaal zul je dit jaar dus 6 cijfers krijgen voor dit vak, waarvan er twee voor de helft meetellen.